3 oktober 2011

ISP en IER

Individueel StudieProgramma (ISP) in de Bachelor

Als je met een opleiding start aan de KULeuven, zal je merken dat je naast een aantal verplichte vakken ook een enorme keuzevrijheid hebt. Voordeel: je kan kiezen wat je interesseert, en iets dat je interesseert studeert ook altijd beter natuurlijk! ‘Nadeel’: een hyperindividueel programma dat je zelf dient samen te stellen. Maar hoe?

Door je met je studentennummer in te loggen op Toledo (toledo.kuleuven.be), de elektronische leeromgeving van de KULeuven, kan je een link vinden naar je ISP. Als je hierop klikt, kom je op een pagina terecht die eigenlijk de menukaart vormt van je opleiding.

Om door te dringen tot de logica van het systeem is het belangrijk te begrijpen dat er niet zoiets is als een eerste, tweede en derde jaar, ook al wordt daar in de praktijk wel van gesproken. Er zijn enkel de drie fasen van één opleiding, nl. de bachelor. Deze bestaat uit 180 studiepunten (sp). Wanneer deze gespreid wordt over drie jaar komt dat dus neer op ongeveer 60 sp per jaar.

Drie soorten vakken

Ten eerste is het belangrijk te weten welke je plichtvakken zijn. Dit kan je terugvinden door naar de sectie ‘Onderwijs’ en dan ‘Onze programma’s’ op de facultaire website te gaan (theo.kuleuven.be). Daar kan je je eigen opleiding aanklikken en dan verder doorklikken via de blauwe kaders aan de rechterkant. Door op de daaropvolgende webpagina een voor een de blauwe dwarsbalken aan te klikken kom je te weten welke vakken je verplicht uit de verschillende componenten van de opleiding moet opnemen. Hier staan alle plichtvakken van de hele bachelor samen – geen nood dus, je moet en kan ze niet allemaal samen in een jaar opnemen! Om te weten welk vak je in welk jaar moet opnemen, zie verderop in deze tekst.

Ten tweede zijn er ook je ‘verplichte keuzevakken’. Dit klinkt enigszins contradictorisch, maar het betekent gewoon dat je uit enkele verplichte subgroepen een vak moet kiezen. De drie subgroepen zijn klassieke talen, filosofie en lezing van teksten. Uit deze subgroepen kies je dan vrij welk vak je wil opnemen, zolang je dus maar uit elke subgroep een vak opneemt.

Ten derde zijn er de keuzevakken. Als je rekening hebt gehouden met de twee andere categorieën van vakken, ben je nu vrij andere vakken – naar vrije keuze – op te nemen.

Meer concreet in het ISP kan je voor de eerste fase van de bachelor eenvoudigweg op nummer 1 klikken bovenaan. Hierbij worden onmiddellijk al je plichtvakken aangeduid. Daar de vakken in het tweede en in het derde jaar bicylisch worden gegeven, werken de knoppen met de nummers 2 en 3 niet. Door echter het symbool  te raadplegen, kan je te weten komen welke vakken in welk jaar worden gegeven. Staat het driehoekje bij het bovenste bolletje, dan wordt het vak dit jaar gegeven, staat het driehoekje bij het onderste bolletje, pas volgend jaar.

Het gevaar bij het selecteren van keuzevakken bestaat dat je onoplettend bent en al je keuzevakken – omdat ze zo interessant zijn – allemaal in je eerste of allemaal in je tweede semester gaat opnemen. Dit kan goed zijn, maar vaak zorgt het voor extra veel studiebelasting, vooral als je in dat bepaald semester al veel plichtvakken hebt. Kijk daarom naar het symbool isp5 , het halve maantje. Staat dit met de bolle kant naar links, dan betekent het dat het vak in het eerste semester wordt gegeven. Naar rechts, in het tweede semester. Zo kan je je jaar beter plannen om een optimaal studieresultaat te bereiken.

Enkele tips

  • Begin tijdig aan het samenstellen van je ISP. Kijk al eens in de vakantie naar welke vakken verplicht zijn en welke vakken je graag als keuzevakken zou willen opnemen. Een voorbereid man/vrouw is er twee waard. Hierbij zijn de volgende knoppen heel belangrijk:

    Je ISP opslaan betekent zoveel als ‘ik heb geknutseld, maar ik knutsel morgen verder’. Deze optie is raadzaam. Je ISP doorsturen kan immers maar één keer, en dan moet het volledig in orde zijn (met het Individuele ExamenRooster – IER – bijgevoegd)!
  • Hou je aan de deadlines voor het doorsturen van ISP en IER. Deze worden via e-mail rondgestuurd en kunnen ook op de facultaire kalender worden teruggevonden.
  • Mocht je zodanig in de knoop zitten met je ISP/IER en deze tekst kan je niet verder helpen, raadpleeg dan de onderwijsverantwoordelijke of neem rechtstreeks contact op met de ombudsdienst (ombuds@theo.kuleuven.be).
  • Meer info? Raadpleeg http://www.kuleuven.be/onderwijs/traject/isp.

Individueel ExamenRooster (IER)

Deze tool is complementair met het ISP. In het ISP duidt je immers vakken aan die je zal volgen, maar de meeste vakken hebben ook een evaluatiemoment (= (meestal) een examen). Je kan deze examenmomenten zelf inplannen. Voordeel: jij kiest hoeveel dagen je studeert voor welk vak, enz. Nadeel: er zijn slechts een beperkt aantal examenmomenten beschikbaar… er is dus geen totale vrijheid! Als je je IER opent, staan er meestal geen examenmomenten… Geen angst, dit komt waarschijnlijk omdat je op een maand staat waarin geen examens vallen. Stel de kalender dus achtereenvolgens in op de examenperiodes van januari en juni. Nu verschijnen er groene blokken op het scherm: de vrije examenmomenten voor de vakken die je in je ISP hebt aangeduid. Best neem je hier pen en papier.

Maak voor jezelf de afweging: hoeveel dagen heb ik voor dat vak nodig? Is het een groot vak of juist niet? Vind ik het gemakkelijk of moeilijk? etc. Zo probeer je voor de moeilijkste vakken wat extra dagen vrij te houden. Voor de makkelijkere vakken kan je dan minder dagen vrij houden. Nu kan het puzzelen echt beginnen! Je stelt een examenperiode voor jezelf samen. Je selecteert examenmomenten door op een groen blokje te klikken en het aan te duiden, dan verandert het naar een paars blokje. De andere beschikbare momenten vallen weg (de groene blokjes voor dat vak verdwijnen). Toch een ander moment kiezen voor dat vak? Je kan het paarse blokje ook deselecteren, geen probleem. Nadat je alle groene vakjes hebt weggewerkt en deze allemaal veranderd in enkele paarse, ben je klaar!

Let wel: voor een schriftelijk examen is er meestal maar één moment beschikbaar. Schik je planning hiernaar.

Als er enkele examenmomenten een onvermijdelijke overlap hebben, contacteer dan de ombudsdienst (ombuds@theo.kuleuven.be).

Voor meer info over het IER, zie http://www.kuleuven.be/onderwijs/examens/ier/index.