3 oktober 2011

Scriptie en Masterproef

Sjabloon

Om de lay-out van je scriptie of thesis te vereenvoudigen, kan je gebruik maken van onderstaand sjabloon. Klik op de link en sla het bestand op op een locatie waar je het gemakkelijk terugvindt.

Download sjabloon voor scriptie of thesis

Let op! Dit document is geen .doc bestand, maar een sjabloon voor MS Word (.dotx).
Een sjabloon is een type document waarvan automatisch een kopie wordt gemaakt wanneer je het opent. Je hoeft een sjabloon alleen te openen en de tekst en gegevens in te vullen die specifiek zijn voor je document. Als je je bestand wil opslaan, zal MS Word vragen waar en onder welke naam het opgeslagen moet worden.

Richtlijnen

  • Een scriptie- of thesisonderwerp wordt aangevraagd door de student bij een potentiële promotor. Deze aanvraag dient, naast eventueel mondeling, zeker via mail ingediend te worden. Een onderwerp kan uit de lijst van beschikbare onderwerpen worden gehaald die op de website van de faculteit staat, maar dit kan ook een zelf gekozen onderwerp zijn. De student polst bij zijn aanvraag bij de promotor naar een moment voor een verkennend gesprek.
  • Nadat je onderwerp aanvaard werd door de promotor in het verkennend gesprek, wordt er via de site van de faculteit officieel een bevestiging van het onderwerp ingediend.
  • De student neemt telkens het initiatief in de communicatie met de promotor.
  • De grootst mogelijke inzet wordt verwacht bij het maken van de scriptie of thesis.
  • De scriptie of thesis dient in de afgesproken zittijd ingeleverd te worden. Indien dit niet mogelijk is, moet er zo snel mogelijk contact worden opgenomen met de promotor om het er samen over te hebben en uitstel in overweging te nemen.
  • Wij raden absoluut aan regelmatig met de promotor af te spreken en regelmatig een deel van de scriptie of thesis aan de promotor ter inzage en ter correctie te geven.
  • Het wordt absoluut afgeraden vlak voor de deadline van het indienen van de scriptie of thesis de promotor met een groot deel ongelezen scriptie of thesis op te zadelen.
  • Indien er serieuze problemen optreden tussen de student en de promotor, van die aard dat er geen oplossing meer mogelijk lijkt, dient de student contact op te nemen met de ombudsdienst van de faculteit. De student doet dit in alle waardigheid en houdt zich ver van elke polemiek.
  • Verder raden wij nog eens aan de richtlijnen i.v.m. plagiaat na te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden via de site van de faculteit.

Nuttige links