17 september 2017

Vertegenwoordiging

Onze universiteit hecht veel belang aan studentenvertegenwoordiging. Studenten zijn op alle niveaus vertegenwoordigd en bepalen mee het beleid van de KU Leuven. Dit geldt zowel op facultair als op universitair niveau. Katechetika is naast een studentenkring ook een facultair overlegorgaan dat de studentenvertegenwoordiging van theologiestudenten op alle niveaus in goede banen leidt.

Faculteit
Op het niveau van de faculteit worden de studenten vertegenwoordigd door studentenvertegenwoordigers. In principe wordt deze taak op zich genomen door het ganse praesidium van Katechetika. Belangrijke onderwijsgerelateerde aangelegenheden worden dan ook op de praesidiumvergaderingen besproken. Toch zijn er twee praesidiumleden die een bijzondere taak binnen deze onderwijsvertegenwoordiging op zich nemen: de praeses en de onderwijsverantwoordelijke.

De praeses zetelt samen met de decaan, de vice-decanen, de vertegenwoordigers van de doctorandi en die van het personeel in het faculteitsbestuur. Daarnaast zetelen de praeses, de onderwijsverantwoordelijke en een vertegenwoordiger voor de internationale studenten in de faculteitsraad. Deze faculteitsraad kan gezien worden als het parlement van de faculteit, de beslissingen van het faculteitsbestuur en de fPOC worden er uitgelegd en bediscussieerd.

Zaken die specifiek de opleidingen, opleidingsonderdelen en studieprogramma’s aangaan (Nederlandstalige bachelor, Engelstalige bachelor, domeinmaster, Engelstalige master, researchmaster, WIDR, lerarenopleiding, islamitische theologie) worden behandeld in facultaire Permanente Onderwijscommissie (fPOC). Hierin zetelen de studentenvertegenwoordigers uit de faculteitsraad (de praeses, de onderwijsverantwoordelijke en de verantwoordelijke voor de internationale studenten) en één student per opleidingsfase van elke opleiding.

Universiteit
Op universitair niveau worden de studenten vertegenwoordigd door mandatarissen van de Studentenraad (Stura). Stura vertegenwoordigd alle studenten van de KU Leuven op het gebied van onderwijszaken en universiteitsaangelegenheden. De praeses, vice-praeses en onderwijsverantwoordelijke van Katechetika zetelen in Stura.

De Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie (LOKO) vertegenwoordigd de studenten bij de stad Leuven en houdt zich bezig met sport, cultuur en sociale aangelegenheden. De praeses en vice-praeses van Katechetika zetelen in LOKO. De sport-en cultuurverantwoordelijken van Katechetika nemen in regel deel aan kringoverkoepende vergaderingen wat hun functie betreft.

Contact

Onderwijsverantwoordelijke – Michaël Van Rijckeghem
E-mail: onderwijs@katechetika.be

Praeses Vincent Dewulf
E-mail: praesides@katechetika.be