Studentenvertegenwoordiging

Als kring zijn we er niet alleen voor het plezier van de studenten maar zijn we er ook om de studenten te vertegenwoordigen. Katechetika is een Facultair Overlegorgaan (FO), wat betekent dat wij instaan voor de kwaliteit van het onderwijs aan de faculteit en binnen de universiteit. Allereerst doen we dit binnen de faculteit in verschillende vergaderingen, zoals de FPOC, het faculteitsbestuur en de faculteitsraad. Binnen deze vergaderingen vertegenwoordigen wij de belangen van de studenten en zorgen wij ervoor dat hun zorgen omtrent onderwijs aangekaart worden. Dit doen we door allereerst goed te luisteren naar de studenten en daarna hun meldingen aan te kaarten op het juiste niveau. Zo zorgen wij ervoor dat het onderwijs aan onze faculteit in lijn loopt  met wat studenten aankunnen en ervan verwachten. Daarnaast zorgen we er ook voor dat de rechten van de student gewaarborgd blijven. Binnen de universiteit zit onze FO in de studentenraad en LOKO. Hier worden dossiers besproken op gebied van onderwijs (bij de studentenraad) en over andere zaken zoals leven en welzijn van studenten (LOKO). Dit zijn beiden vergaderingen waar meerdere studentenkringen aan mee doen. Hier is het dus belangrijk dat wij onze faculteit en de studenten uit onze faculteit vertegenwoordigen in de bredere dossiers. 

Heb je vragen rondom vertegenwoordiging? Stuur gerust een mailtje naar onderwijs@katechetika.be.